Regler

 • Kun positive metoder ved trening av hund! Fysisk avstraffelse eller kjefting på hund aksepteres ikke i nærheten av treningsområdet.
 • For hundenes skyld går vi gjerne en kort tur før trening.
 • Hundene skal være i bånd når de ikke er i gang med trening. Alle må være enige hvis hundene skal slippes løs og i båndtvangstider, er det ikke lov å slippe hundene løs annet enn når de der i gang på agilitybanen.
 • Alle som har koden til låsen på bua kan (og bør) innkalle til agilitytrening. All trening skal skrives på den lukkede facebook-gruppen Utetrening og ridehustrening på Skui slik at alle blir invitert. Koden skal ikke deles med andre.
 • På agilitytrening må alle hjelpe til å bygge og rydde banen, så hvis du må gå fra treningen før den er slutt, snakk med de andre i god tid før du må gå.
 • Gi beskjed i god tid om du kommer/ikke kommer på trening (det forenkler planleggingen av treningsopplegget).
 • Alle hjelper alle og tar hensyn til hverandre på trening. Vi ønsker at det skal være rom for å ta hensyn til spesielle behov, og dette bør vektlegges ved inndeling i grupper og gjenspeiles på treningen. Sørg for å få med deg en medhjelper eller helst flere ut på banen hvis vi er i det snakkesalige hjørnet!
 • Bjeffing bør unngås og stoppes snarest mulig. Alle hjelper til med å holde bråkete hunder stille (lukk døra til bilen, dekk til buret o.l.)
 • Alle må rydde opp etter seg og sin hund slik at vi får beholde treningsområdene/-lokalene.
 • Treningsavgift:
  • Hvem som har betalt treningsavgift fremgår under «Medlemmer».
  • Treningsavgift benyttes til å dekke faste + uventede utgifter (strøm, nytt utstyr, reparasjon av hindre, bua etc) og vil fremgå under «Trening» og «betaling» for året. Vi kan dessverre ikke betale tilbake treningsavgift hvis vi skulle være så uheldige å miste treningsstedet.
 • Når nye medlemmer skal tas inn på våre treninger, ønsker vi diskusjon om dette i forkant for å sikre oss at vi ikke blir for mange, at en eventuell ny hund vil passe inn sammen med de andre, at vår treningsfilosofi fortsatt vil følges, og at det ikke er fare for at et nytt medlem vil sette vår positive innstilling til det meste på prøve ved f.eks. stadig å komme for sent uten gyldig grunn.
 • Drop-in: Med ref. til forutgående punkt kan kun deltagere som allerede er «godkjent» av styret være drop-in-deltagere. På facebook-gruppen Utetrening og ridehustrening på Skui skrives inn hvem som eventuelt skal være med som drop-in-deltager.
 • Våre lukkede facebookgrupper:
 • Abonner på Skui-gjengens side:  https://skui.wordpress.com/ (der kommer referater fra møter  m.m.).
  I Agilitybloggen:  https://agilitytrening.wordpress.com ligger bl.a. alt om hindrene våre, banestørrelser og tematrening.
 • Tidligere medlemmer som ikke har trent jevnlig sammen med oss siste året, kan ikke komme på trening igjen før vi har sjekket om det er plass.
 • All trening skjer på eiers ansvar, og dette gjelder også valpetrening. Vi ber dere som skal trene valper om å lese dette innlegget fra Cleanruns spesialutgave for trening av valper  (oversatt av Kari), og minner om at også buede rør kan forårsake alvorlige skader hos valper.
 • Ved påmelding til kurs, innetrening og andre aktiviteter vil de som trener jevnlig sammen med oss bli prioritert.

Vi tar det for gitt at alle som trener sammen med oss
er enige i og følger disse regler!
 

Styret i Skui-gjengen

Gro Andresen /Gro Bunæs /Kari Olsen / Solveig Trippestad / Malin Waldenstrøm

(for å kontakte oss – se under Styret) 

Reklame